Tagi:oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane – nowy wzór

Nowe wnioski budowlane

Od 17 grudnia 2016 r. obowiązują nowe wzory: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o…