III FORUM IED – POWIETRZE – GLEBA – WODA – 23-24 listopada w Warszawie

Firma CBE Polska zaprasza do udziału w III edycji międzynarodowej konferencjiIED Forum”, która odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2016 roku w Warszawie.

W pierwszym dniu wydarzenia planowana jest debata plenarna, podczas której eksperci zanalizują uwarunkowania regulacyjne i rynkowe związane z wymogami Dyrektywy IED. Debata przyjmie formułę całodziennej konferencji odbywającej się w godzinach 9:00 – 16:00. Oprócz sesji plenarnej, w drugim dniu, odbędzie się również część typowo warsztatowa poświęcona konkluzjom BAT dla energetyki i ciepłownictwa oraz przygotowywaniu raportów początkowych i próbkowaniu: gleby, wody i powietrza.

ied750

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia są:
 • bieżące kierunki regulacji w zakresie ograniczenia emisji, ochrony gleby i wód w przemyśle
 • przygotowywanie raportów początkowych
 • konkluzje BAT
 • najciekawsze wdrożenia i przykłady dobrych praktyk w obliczu nowych regulacji – prezentacja wiodących technologii oraz wdrożeń
 • plany inwestycyjne i modernizacje przedsiębiorstw przygotowujące do realizacji wymogów
 • ryzyko związane z nadchodzącymi inwestycjami
 • omówienie systemu planowanej kontroli instalacji oraz ewentualnych kar

 

IED Forum” jest jednym z elementów realizowanego przez nas cyklu przedsięwzięć poświęconych strategicznym inwestycjom i proekologicznym rozwiązaniom w przemyśle. W jego ramach, realizujemy m.in. specjalistyczne szkolenia dotyczące: redukcji emisji dwutlenku węgla, efektywności energetycznej, systemów wsparcia oraz optymalizacji doboru paliw i technologii w przedsiębiorstwach. Oprócz specjalistycznych spotkań o charakterze typowo warsztatowym realizujemy również doroczne projekty konferencyjno-wystawiennicze. W większości przyjmują one konwencję przekrojowych spotkań branży o międzynarodowym zasięgu, na których spotykają się zarówno inwestorzy, przedstawiciele przemysłu, rządu i administracji publicznej oraz dostawcy najlepszych rozwiązań i technologii, a także przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
ied300Relacje z poprzednich edycji wydarzenia można znaleźć pod poniższym linkiem oraz na stronie www.cbepolska.pl w zakładce „archiwum”:

Do udziału zapraszamy szczególnie przedstawicieli przedsiębiorstw z sektorów zobligowanych do wypełnienia obowiązków IED, w tym:
 • przemysł energetyczny
 • przemysł spożywczy z własnymi źródłami wytwarzania energii
 • przedsiębiorstwa z zakresu produkcji i obróbki metali
 • przemysł mineralny, hutniczy, chemiczny i cementowy
 • przedsiębiorstwa gospodarki odpadami oraz przedstawicieli spalarni odpadów
 • firmy projektowo-inżynieryjne, dostawców rozwiązań, urządzeń, technologii i rozwiązań
 • analityków rynku uprawnień do emisji CO2, i weryfikatorów emisji
 • laboratoria świadczące usługi próbkowania i badań jakości: powietrza, gleby i wody

 

Udostępnij ten wpis

Post Comment