Secondary Menu

Echa konferencji COP21: Schneider Electric ogłosił nowe cele zrównoważonego rozwoju

Poprzez ogłoszenie celów firma potwierdza i rozszerza swoje zobowiązania do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i zmierza do przekształcenia wszystkich budynków firmy w obiekty neutralne pod względem emisji CO2, w ciągu najbliższych 15 lat.

 

Schneider Electric ogłosił dziesięciopunktową listę celów z zakresu zrównoważonego rozwoju, skoordynowanych z barometrem Planet & Society – systemem ewaluacyjnym wykorzystywanym przez Schneider Electric od 2005 roku. Zobowiązania firmy są również zgodne z przyjętą strategią „trajektorii dwóch stopni” (powstrzymania procesu ocieplania planety poniżej 2 stopni Celsjusza w porównaniu z epoką przedprzemysłową) oraz wspomagają realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Realizacja dziesięciu postanowień Schneider Electric umożliwi osiągnięcie w ciągu najbliższych piętnastu lat dwóch szerszych celów, czyli transformacji wszystkich budynków i instalacji firmy w obiekty neutralne pod względem emisji CO2 oraz stworzenia spójnego ekosystemu skupiającego dostawców i klientów z całego świata wokół dwóch głównych zadań:

 • wspierania i motywowania partnerów do redukcji ich własnego poziomu zużycia energii o 30% poprzez aktywne wdrażanie rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną;
 • poprawy jakości życia osób znajdujących się na dole piramidy społecznej poprzez udostępnianie im czystej energii lub wspomaganie ich wyjścia ze stanu ubóstwa paliwowego.

Nasza rola polega na upewnieniu się, że zgodnie z naszym przekazem Life is On, nasza energia jest dostępna zawsze, wszędzie i dla każdego oraz pozwala im żyć w pełni. Zrównoważony rozwój znajduje się zatem w samym sercu strategii naszej firmy. Schneider Electric jest zdania, że lepszy klimat to lepsza gospodarka. Sądzimy także, że znajdujemy się obecnie w wyjątkowym momencie historii, w którym nowe technologie umożliwiają nam kompletną zmianę sposobu korzystania z energii, aby czynić to w znacznie bardziej zrównoważony i efektywny sposób. Uważamy, że walka ze zmianami klimatycznymi nie może odbywać się niezależnie od celów rozwojowych. Sądzimy wreszcie, że potrzebny jest solidny system wyznaczania cen emisji węglowych, który umożliwi wszystkim graczom uwzględnienie kosztów klimatycznych w swoich działaniach

mówi Jean-Pascal Tricoire, Chairman & CEO, Schneider Electric,

 

Bazując na wieloletnich doświadczeniach w dziedzinie realizacji celów zrównoważonego rozwoju wypracowanych dzięki barometrowi Planet & Society Schneider, Electric dołącza się do działań paryskiej konferencji klimatycznej i zobowiązuje się do realizacji 10 ambitnych celów dotyczących produktów i rozwiązań, ale również działań badawczo-rozwojowych oraz łańcucha dostaw:

 1. Wprowadzenie ilościowej ewaluacji wpływu na emisje CO2 we wszystkich nowych dużych projektach realizowanych dla klientów;
 2. Projektowanie wszystkich nowych produktów zgodnie z zasadami Schneider Electric ecoDesign Way™ oraz czerpanie 75% przychodów ze sprzedaży produktów z rozwiązań posiadających oznaczenie Green Premium™;
 3. Eliminacja emisji 120 tysięcy ton CO2 dzięki zastosowaniu zasad gospodarki obiegowej w usługach kończących cykl życia
 4. Ułatwienie dostępu do oświetlenia i technologii telekomunikacyjnych w postaci niskoemisyjnych rozwiązań dla 50 milionów osób znajdujących się na dole piramidy społecznej w ciągu kolejnych 10 lat;
 5. Wdrożenie projektów magazynowych w celu rozwoju odnawialnych źródeł energii i mini sieci elektroenergetycznych;
 6. Rozwiązanie problemu SF6 (heksafluorku siarki) dzięki wdrożeniu substancji alternatywnych
  w ciągu najbliższych 5 lat oraz wyeliminowanie SF6 z produktów Schneider Electric w ciągu kolejnych 10 lat;
 7. Ograniczenie energochłonności Schneider Electric o 3,5% w skali roku;
 8. Ograniczenie emisji CO2 Schneider Electric w sektorze transportowym o 3,5% w skali roku;
 9. Zainwestowanie 10 mld euro w badania i rozwój w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w ciągu następnych 10 lat;
 10. Emisja obligacji klimatycznych, które sfinansują działania badawczo-rozwojowe w dziedzinie niskiej emisji CO2 dla wszystkich przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy Schneider Electric.

Schneider Electric będzie informować o postępach w realizacji tych celów w raportach ewaluacyjnych barometru Schneider Electric Planet & Society lub w osobnych komunikatach.

Udostępnij ten wpis

Post Comment